ประเภทที่ 2 ไทยแลนด์สเตจรัน (Thailand Stage Run)

เป็นประเภทสำหรับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท้องถิ่นที่อยู่ในภูมิภาค โดยตั้งใจที่จะเดินทางมาเข้าร่วมวิ่ง และสามารถให้เพื่อนหรือครอบครัวช่วยเหลือในเรื่องการเดินทาง อาหาร และที่พักได้ ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องเดินทางไปยังจุดสตาร์ทตามที่ได้เลือกไว้เอง และผู้เข้าร่วมแข่งขันกลุ่มนี้จะไม่ได้รับอาหาร หรือที่พัก ฯลฯ เหมือนกับผู้เข้าร่วมในกลุ่มที่ 1
นักวิ่งประเภทที่ 2 สามารถร่วมใช้บริการต่างๆกับผู้เข้าร่วมแข่งขันประเภท 1 ไทยแลนด์รันเนอร์ส ได้ แต่ไม่ได้รับการสนับสนุนเช่นเดียวกับผู้เข้าร่วมแข่งขันประเภท 1 ในเรื่องที่พักของสปอนเซอร์และอาหาร
แม้ผู้จัดการแข่งขันวิ่งจะมิได้รับผิดชอบเรื่องอาหารและเครื่องดื่มของนักวิ่งประเภทที่ 2 ไทยแลนด์สเตจรัน (Thailand Stage Run) แต่ทางผู้จัดฯ จะเตรียมพร้อมเครื่องดื่มไว้ให้ตลอดเวลาเส้นทางการวิ่ง

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการแข่งขัน ประเภทที่ 2 ไทยแลนด์สเตจรันเนอร์ส (Thailand Stage Runners)

 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี เราขอแนะนำให้กลุ่มผู้มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ ที่ต้องการติดตามการวิ่งให้พวกเขาติดตามในฐานะผู้ชมการแข่งขันแทน และอาจแยกกิจกรรมการระดมทุนไปอยู่ภายใต้ประเภทที่ 3
 • นักวิ่งประเภทนี้ตกลงที่จะเข้าวิ่งในเส้นทางวิ่งหรือสเตจต่างๆที่ได้กำหนดไว้ร่วมกับนักวิ่งประเภทที่ 1
 • ผู้สมัครจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนเงิน 300 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งไม่สามารถคืนเงินได้
 • ผู้เข้าร่วมแข่งขันตกลงที่จะจ่ายเพื่อการระดมทุนจำนวน 100 ดอลลาร์สหรัฐ (3,000 บาท) ต่อวันที่เข้าร่วมการแข่งขัน

ประเภทที่ 2 ไทยแลนด์สเตจรันเนอร์ส จะต้องรับผิดชอบเรื่องต่างๆดังต่อไปนี้

 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องไปจุดสตาร์ท 1 ชั่วโมงก่อนเวลาในวันที่จะทำการวิ่ง
 • สำหรับผู้ที่ไม่ได้มีถิ่นพำนักในประเทศไทยหรือไม่ใช่คนไทย จะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามระเบียบ ของหน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งหมายรวมถึงการขอวีซ่าให้เหมาะสมกับระยะเวลาที่จะเข้าร่วมกิจกรรม นักวิ่งต้องเป็นผู้รับผิดชอบเพียงผู้เดียว ในการขอวีซ่าให้เรียบร้อยและจะต้องจ่ายค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายใดๆเองด้วย เจ้าหน้าที่ดูแลการวิ่งจะให้คำแนะนำเท่าที่จะทำได้ และจะไม่รับผิดชอบหากเกิดข้อผิดพลาดหรือเกิดการเข้าใจผิด คาดว่านักวิ่งน่าจะเข้าประเทศไทยด้วยวีซ่านักท่องเที่ยว
 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องจ่ายค่าลงทะเบียนเป็นเงิน 100 ดอลลาร์สหรัฐก่อน จึงจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมในฐานะนักวิ่ง
 • ก่อนเริ่มการแข่งขัน 10 วัน ต้องจ่ายหรือโอนเงินสมทบทุนการกุศลให้แล้วเสร็จจำนวน 250 ดอลลาร์สหรัฐ(7,500 บาท) ต่อวัน
 • นักวิ่งที่ขยายระยะเวลาการเข้าร่วมวิ่งจะต้องจ่ายเงินสมทบการกุศลเพิ่มและสามารถให้ผู้จัดการแข่งขัน อนุมัติโดยใช้บัตรเครดิตได้
 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องหาทีมสนับสนุนเอง เพื่อดูแลในเรื่องต่างๆในช่วงเวลาที่มาแข่งขัน เช่น อาหาร เครื่องดื่ม การเดินทาง และที่พัก
 • ผู้เข้าแข่งขัันต้องดำเนินจัดการเรื่องการประกันภัยเองโดยไม่เกี่ยวกับทางผู้จัดการแข่งขัน

ค่าใช้จ่ายที่รวมอยู่ในการแข่งขันประเภทที่ 2 ไทยแลนด์สเตจรัน(Thailand Stage Run)

 • เครื่องดื่มในช่วงที่ทำการวิ่ง
 • การเข้าถึงสื่อต่างๆ และอินเตอร์เน็ต
 • การแปลภาษาไทย
 • เสื้อผ้าของสปอนเซอร์
 • ได้รับการช่วยเหลือในการจัดตั้งบัญชีระดมทุน
 • ได้รับฟรีสำเนาภาพยนตร์และการเข้าชมภาพยนตร์เรื่อง “วิ่ง 999 กิโลเมตรเพื่อการกุศล” ก่อนใคร (ไม่ใช่ชื่ออย่างเป็นทางการ) โดยสามารถเข้าชมได้ตามสถานที่ต่างๆทั่วโลกตามที่กำหนดไว้ เข้าชมออนไลน์ และในประเทศไทย
 • ได้รับหนังสือฟรีหนึ่งชุด สิ่งตีพิมพ์ดังกล่าวจะมีหนังสือซึ่งเล่าถึงการแข่งขันวิ่งทั้งก่อนการแข่งขัน ขณะแข่งขัน และหลังการแข่งขัน โดยจะมีขายในเว็ปอเมซอนด้วย หนังสือจะถูกจัดส่งให้ท่านตามที่อยู่ทางไปรษณีย์ หรือในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(ebook)
 • ได้รับการแบ่งปันการเสนอข่าวและสื่อสังคมออนไลน์ ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะได้รับสิทธิประโยชน์การมีส่วนร่วมที่จะได้รับการส่งเสริมโฆษณาในสื่อสังคมออนไลน์ ได้ออกข่าวเกี่ยวกับการแข่งขันวิ่งครั้งนี้ตลอดจนออกข่าวกับนักวิ่งคนอื่นๆด้วย
 • ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงขอบคุณหลังการแข่งขันในประเทศไทย ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกท่านและแขกรับเชิญท่านละ 5 คน จะได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานในฐานะแขกสำคัญ ระดับวีไอพีในงานเลี้ยงขอบคุณหลังการแข่งขันในประเทศไทย

การแก้ไข/การสงวนสิทธิ์/การยอมรับ

 • ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เพิ่มเติม หรือยกเลิกกฎระเบียบของงานทั้งหมดหรือบางส่วน
 • ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีการแก้ไข หรือที่เพิ่มเติมที่ได้ประกาศไว้ก่อนเริ่มการแข่งขัน
 • ผู้เข้าร่วมแข่งขันที่ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบที่อาจมีการแก้ไขดังกล่าวได้ เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการแข่งขันท่านอื่นจึงจะถูกตัดสิทธิ์จากการเข้าแข่งขัน แต่ยังคงได้รับการยกย่องจากเครดิตในการหาเงินสมทบทุนการกุศลที่ได้ดำเนินการตามระเบียบกฎเกณฑ์

ประเภทที่ 2/มาตรฐานทางจริยธรรม/การมีส่วนร่วม/เงื่อนไข/การระดมทุน จะถูกควบคุมโดยกฎระเบียบการจัดการแข่งขันและแนวนโยบาย