สมัครได้แล้ววันนี้

กิจกรรมวิ่งการกุศลแห่งประเทศไทย 2014 ระยะทาง 999 กิโลเมตร

ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 19 มีนาคม 2014

ขอบคุณทุกท่านสำหรับความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม “การวิ่งการกุศลแห่งประเทศไทย 2014ระยะทาง 999 กิโลเมตร” และขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือในองค์กรมูลนิธิต่างๆ ในประเทศไทยที่ได้รับการสนับสนุนในปีนี้

สำหรับการจัดการวิ่งในครั้งนี้ ทางหน่วยงานจะแยกออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้ื คือ

กลุ่มที่ 1 Thailand Run คือ กลุ่มของนักวิ่งที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากท้องถิ่น ​ : นักวิ่งกลุ่มนี้จะไม่สามารถได้รับความช่วยเหลือทางด้านที่พักจากชาวบ้านที่อยู่ละแวกนั้น เป็นกลุ่มนักวิ่งที่รัับมาจากสนามบินละแวกใกล้ๆ , สถานีขนส่ง หรือจากหลากหลายแหล่งที่อยู่ และต้องการร่วมกิจกรรมเพื่อวิ่งทั่วประเทศไทยครั้งนี้

กลุ่มที่ 2 Thailand Stage Run กลุ่มนี้จะเป็นนักวิ่งของชุมชนหรือจังหวัดนั้นๆ โดยนักวิ่งสามารถจะให้ญาติพี่น้องหรือเพื่อนๆ สนับสนุนในเรื่องของอาหารหรือให้ที่พักระหว่างการวิ่งไว้ นักวิ่่งกลุ่มที่ 2 สามารถใช้ร่วมกิจกรรมต่างๆ เหมือนกับนักวิ่งกลุ่มที่ 1 แต่ได้รับสิทธิ์บางอย่างไม่เท่ากัน

กลุ่มที่ 3 Freedom Run.นักวิ่งกลุ่มนี้จะต้องวิ่งในระยะเวลาที่กำหนด แต่ไม่ได้จำเป็นต้องวิ่งตามเส้นทางที่กำหนดไว้ โดยสามารถเข้าร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละโรงเรียน หรือชมรมที่มีการจัดไว้ตามจัดเส้นทางตามจังหวัดต่างๆ

ถ้าคุณสนใจที่จะร่วมกิจกรรม วิ่งการกุศลแห่งประเทศไทย 2014 ระยะทาง 999 กิโลเมตร, กรุณาเลือกกลุ่มที่เหมาะสมกับท่านและกรอกรายละเอียดในฟอร์มการสมัคร

จุดมุ่งหมายของเราคือ การเพิ่มความสำคัญในกิจกรรมวิ่งการกุศลแห่งประเทศไทย 2014 ระยะทาง 999 กิโลเมตร, ได้รับการบันทึกและตีพิมพ์หนังสือและภาพยนตร์  เราคาดว่าจะได้รับยอดบริจาคจำนวน    $ 333,000 หรือ $ 333 ต่อกิโลเมตร :

กลุ่ม 1 Thailand Runners  จะต้องตกลงที่จะเข้าร่วมวิ่งตลอด 30 วัน และต้องทำภาระกิจในการร่วมรับบริจาคให้ได้ $ 10,000 หรือ $ 500 (15,000 บาท) ต่อวัน ค่าลงทะเบียน 300 $ ไม่สามารถขอคืนเงินได้

กลุ่ม 2 Thailand Stage Runners     ข้อตกลงที่จะเข้าร่วมเหมือนตามกลุ่มที่ 1 และต้องทำภาระกิจในการร่วมรับบริจาคให้ได้ $ 100 (3,000 บาท) ต่อวัน ค่าลงทะเบียน 100 $ (3,000 บาท) ไม่สามารถขอคืนเงินได้

กลุ่ม 3 Freedom Run เป็นกลุ่มที่ต้องสนับสนุนตัวเองและไม่กำหนดยอดการรับบริจาค ไม่เสียค่าสมัคร

Apply today!

สมัครวันนี้